PSI Laste ja noorukite psühhiaatria keskus

NB!
Lugupeetud kliendid!

Viibime juulikuus oma meeskonnaga kollektiivpuhkusel. Alustame kirjadele vastamisega taas augusti alguses.
Seoses PSI keskuse kolimisega saame alustada vastuvõttudega augusti lõpus/septembri alguses.

Täname mõistva suhtumise eest ja soovime ilusat suve!

PSI meeskond

———————

Meist

Oleme loonud PSI Laste ja noorukite psühhiaatria keskuse aastal 2022, et pakkuda meeskonnatööl põhinevat vaimse tervise häirete diagnostikat ja ravi. Peame oluliseks koostööd lapse/noore ja tema perekonnaga. Ootame oma vastuvõtule lapsi ja noori vanuses 6 kuni 17 eluaastat.

Koostöö meiega algab intervjuust lapse/noore, tema pereliikmete ja vajadusel ka teiste oluliste täiskasvanutega. See aitab meil saada võimalikult täpse ülevaate esinevast terviseprobleemist ja raskustest igapäevaeluga hakkma saamisel. Lisaks psühhiaatri ja/või kliinilise psühholoogi poolt läbi viidavale intervjuule on vaimse tervise probleemide hindamisel tähtis roll enesekohastest küsimustikest ning psühholoogilistest uuringutest (kognitiivse funktsiooni või isiksuse uuring) saadud informatsioonil.

Kogutud info aitab meil paremini mõista probleemi olemust, selgitada seda lapsele/noorele ja pereliikmetele ning planeerida edasist ravi. Sõltuvalt kokkulepitud raviplaanist võib edasine sekkumine jätkuda, kas lastepsühhiaatrilise meeskonna, mõne muu vaimse tervise spetsialisti ja/või perearsti juures.

 

Teenused

Lastepsühhiaatrilise meeskonna vastuvõtt

Meeskonda kuuluvad psühhiaater ja kliiniline psühholoog, kes teostavad ühiselt kliinilise intevjuu lapse/nooruki ja vanematega kaebuste täpsustamiseks ja probleemide hindamiseks ning tutvustavad edasiste uuringute vajadust ja/või raviplaani. Pakume meeskonna vastuvõttu kui hindamine ja ravi eeldab nii psühhiaatri kui kliinilise psühholoogi osalust.

Psühhiaatri esmane vastuvõtt

Esmase vastuvõtu käigus viiakse läbi eraldi intervjuu lapse/noore ja lapsevanemaga, mille eesmärgiks on täpsustada pöördumise põhjust ja lapse/noore arengulugu.

Kliinilise psühholoogi esmane vastuvõtt

Esmase vastuvõtu käigus viiakse läbi intervjuu seisundi hindamiseks ja probleemide kaardistamiseks nii lapse/nooruki kui tema vanemaga ning palutakse täita täiendavaid küsimustikke lähtuvalt avaldunud kaebustest. Vajadusel võib kliiniline psühholoog paluda täiendavat infot ka last/noorukit ümbritsevatelt teistelt täiskasvanutelt nt õpetajatelt.

Kliinilise psühholoogi korduv vastuvõtt

Korduv vastuvõtt hõlmab vajadusel täiendavat hindamist lapse/nooruki ja/või tema lähedastega; uuringu tulemuste tagasisidestamist, soovitusi ning edasise raviplaani koostamist.

Psühhoteraapia seanss

Hõlmab eesmärgipärast sekkumist probleeme alalhoidvatesse teguritesse, õpetades lapsele/noorukile alternatiivseid toimetulekuviise. Laste ja noorukite puhul kaasatakse regulaarselt teraapiaprotsessi ka vanemaid.

Kogntiivse funktsiooni uuring

Hõlmab struktureeritud hindamise läbiviimist, analüüsi ja kirjalikku kokkuvõtet. Eelneb meeskonna/kliinilise psühholoogi vastuvõtt (kliiniline intervjuu, seisundi ja probleemide täpsustamisest nii lapse/nooruki kui ka vanemaga) ja järgneb tagasiside seanss eraldi hinnakirja alusel.

Isiksuse uuring

Hõlmab isikuomaduste ja isiksuse funktsioneerimise hindamist, tulemuste analüüsi ja kirjalikku kokkuvõtet. Uuringu teostamine toimub kahel järjestikusel kohtumisel. Isiksuse uuringule eelneb meeskonna/kliinilise psühholoogi vastuvõtt (kliiniline intervjuu, seisundi ja probleemide täpsustamisest nii lapse/nooruki kui ka vanemaga) ja järgneb tagasiside seanss eraldi hinnakirja alusel.