PSI Laste ja noorukite psühhiaatria keskus

Meeskond

Irja Ivarinen

Laste ja noorukite psühhiaater

 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 1999. aastal ja psühhiaatria eriala residentuuri 2004. aastal. Residentuuri lõpetamise järgselt asusin tööle Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite osakonda, kus töötasin kuni 2022.aastani. Olen end täiendanud perekonna psühhoteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia alal. Olen Eesti Psühhiaatrite Seltsi liige.

 

Töötan eesti ja vene keeles.

Irina Sahnjuk

Laste ja noorukite psühhiaater

 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2010.a ja läbinud psühhiaatria residentuuri laste- ja noorukitepsühhiaatria erialal nii Eestis kui ka Soomes. Seejärel olen töötanud kuni 2021.a suveni SA PERH psühhiaatriakliiniku laste- ja noorukite osakonnas. 2020.a liitusin erameditsiinikeskus Confido meeskonnaga. Lisaks olen tegelenud õppetööga Tallinna Ülikoolis ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ning teinud koostööd SA Viljandi Haigla laste-ja noorukite psühhiaatria osakonna ning Tallinna Perekeskuse meeskonnaga. Võimalusel olen praktiseerinud traumateraapiat EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) meetodit kasutades. Olen Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühenduse liige.

 

Töötan eesti, vene, inglise ja soome keeles.

Kaja Parts

Kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog

 

Olen on lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe psühholoogia erialal 2014. a, alates 2016. a olen atesteeritud kliinilise psühholoog ja alates 2019. a kliiniline lapsepsühholoog. Alustasin tööd koolipsühholoogina Randvere Koolis (2014 -2018), olen töötanud Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskus Sensuses (2015-2020), PERH Psühhiaatriakliiniku laste- ja noorukite osakonnas (2018-2022) ning alates kevadest 2022 töötan käesoleva ajani ka PERH Psühhiaatriapolikliinikus. Ma olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppe ja dialektilise käitumisteraapia intensiivkoolituse ning täiendanud oma teadmisi süsteemse pereteraapia ja skeemiteraapia vallas. Olen Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Lastepsühholoogide Ühingu, Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige ning Eesti Dialektilise Käitumisteraapia Assotsiatsiooni asutajaliige ja juhatuse esimees.

 

Töötan eesti ja inglise keeles.

Iiris Velling

Kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog

 

Olen lõppetanud Tartu Ülikooli magistriõppe psühholoogia erialal 2015.a ning alates 2016. a olen atesteeritud kliiniline psühholoog ja kliiniline lapsepsühholoog. Alustasin tööd laste- ja noorukitepsühhiaatria osakonnas Viljandi psühhiaatriakliinikus (2013-2015), seejärel töötasin Tallinna Lastehaigla lastepsühhiaatria osakonnas (2015-2020). Alates 2020. a liitusin Saku Tervisekeskuse, Peaasi.ee ning 2022. a Confido Medistiinikeskuse meeskonnaga kliinilise lapsepsühholoogina. Osalesin läbiviijana uuringus „Hindamisvahendite kohandamine laste vaimse tervise probleemide varajaseks märkamiseks“. Olen omandanud perekonnapsühhoterapeudi eriala ning käesolevalt osalen kognitiiv-käitumisteraapia põhiväljaõppes. Lisaks olen läbinud  Theraplay metoodika algkoolituse, täiendanud end motiveeriva intervjueerimise ja dialektilise käitumisteraapia vallas. Olen andnud loenguid Tartu Ülikoolis, olnud juhendajaks nii Tartu  kui ka Tallinna Ülikooli praktikantidele, teostanud kohtupsühholoogia alaseid ekspertiise ning osalenud mitmetel erialastel konverentsidel ja töötubades nt Madridis, Oslos, Stockholmis ja Prahas.

Olen Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu asutaja liige, kes osales esimehena riiklikel kollektiivlepingu läbirääkimistel (2023) ning käesolevalt jätkan juhatuses aseesimehe rollis. Ühtlasi kuulun ka Eesti Pereteraapia Ühingusse.

 

Töötan eesti ja inglise keeles.